Mathematics HL

Przedmiot Mathematics HL skierowany jest do uczniów o ugruntowanej wiedzy matematycznej, o zdolnościach technicznych i analitycznych na odpowiednim poziomie. Osoby wybierające ten kurs są zainteresowane przedmiotem i lubią mierzyć się z bardziej skomplikowanymi matematycznymi problemami. Planują kontynuację i rozwój wiedzy w tej dziedzinie na studiach uniwersyteckich.

Kurs jest wymagający, obejmuje szeroki zakres zagadnień wykraczających poza sylabus polskiego liceum. Skupia się na rozwijaniu matematycznych umiejętności w sposób spójny i jednocześnie rygorystyczny, co osiąga się dzięki precyzyjnie wyważonemu programowi zajęć. Uczniowie zachęcani są do rozwiązywania różnego rodzaju matematycznych i technicznych problemów zgodnie z posiadaną wiedzą i indywidualnym podejściem.

Ważnym elementem kursu jest Mathematical Exploration- wewnętrznie oceniana, indywidualna praca pisemna na wybrany przez ucznia temat. Daje możliwość odkrywania i analizowania różnych matematycznych koncepcji oraz rozwijania umiejętności przekazywania matematycznych idei. Eksploracja pozwala również uczniom na pracę bez ograniczeń czasowych egzaminu pisemnego.

Tematyka zajęć:
– Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
– Wielomiany
– Funkcje, wykresy i równania
– Ciągi i szeregi liczbowe
– Trygonometria
– Wektory
– Liczby zespolone
– Rachunek różniczkowy
– Rachunek całkowy
– Rachunek prawdopodobieństwa
– Statystyka ( rozkłady dyskretne i ciągłe)
– Indukcja matematyczna
Dodatkowo w ostatnim semestrze nauki uczniowie realizują tzw. Option- cykl zajęć z matematyki wyższej , obejmującej m.in. funkcje ciągłe i różniczkowalne, szeregi, równania różniczkowe.

Zakres oceniania

Ocenianie wewnętrzne (stanowi 20% całkowitej oceny)
Ocenianiu wewnętrznemu podlega Mathematical Exploration, czyli samodzielna praca badawcza ucznia, która obejmuje zebranie informacji bądź wykonanie pomiarów, ich analizę i ewaluację uzyskanych wyników. Jest ona oceniana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia według ściśle określonych kryteriów i weryfikowana przez ekspertów zewnętrznych z IB po zakończeniu procesu edukacyjnego.

Egzamin zewnętrzny (stanowi 80% całkowitej oceny)
Egzamin zewnętrzny ma charakter pisemny, składa się z trzech arkuszy i oceniany jest przez egzaminatorów IB.
Arkusz 1. – 120 minut, nie jest dopuszczalne użycie kalkulatora graficznego, 30% całkowitej oceny,
Arkusz 2. – 120 minut, dopuszczalne jest użycie kalkulatora graficznego, 30% całkowitej oceny,
Arkusz 3. – 60 minut, dopuszczalne jest użycie kalkulatora graficznego, 20% całkowitej oceny.