Rekrutacja do klasy IB

Przypominamy, że nabór uczniów do klasy 2 (IB year 1) jest możliwy tylko w przypadku gdy szkoła posiada wolne miejsca w klasie IB.
Decyzja w tej kwestii podejmowana jest przez Dyrektora, który stoi na czele szkolnej Komisji Rekrutacyjnej i oparta jest o analizę złożonej przez ucznia pełnej wymaganej dokumentacji. Szczegóły dotyczące dokumentacji znajdują się tutaj. Nadmieniamy że klasa 1 IB nie jest klasą pre-IB, do której aplikują uczniowie kończący szkołę podstawową. Uczniowie klasy pre-IB po ukończeniu klasy pierwszej liceum stają się automatycznie uczniami klasy 1 IB.