EGZAMIN WSTĘPNY

 

Informacje dotyczące sprawdzianu kompetencji i rekrutacji do klasy Pre-IB znajdują się tutaj.