SUBJECTS OFFERED

Struktura przedmiotów w klasie IB:

Każdy uczeń klasy IB wybiera 3 przedmioty na poziomie standardowym (SL) oraz 3 na poziomie zaawansowanym (HL).
Wyboru dokonuje się na początku okresu letniego w klasie pierwszej.
Każdy przedmiot na poziomie niższym (SL) jest realizowany w wymiarze 4 godzin lekcyjnych w tygodniu.
Każdy przedmiot na poziomie wyższym (HL) jest realizowany w wymiarze 6 godzin lekcyjnych w tygodniu.
Nie można wybrać tego samego przedmiotu na dwóch różnych poziomach.

Każdy uczeń wybiera po JEDNYM z przedmiotów z każdej z sześciu grup:

Group 1: STUDIES IN LANGUAGE AND LITERATURE
Polish A – Standard Level and Higher Level

Group 2: LANGUAGE ACQUISITION
English B – Higher Level
Spanish- ab initio and Standard Level
German -ab initio and Standard Level
French -ab initio and Standard Level

Group 3: INDIVIDUALS AND SOCIETIES
Geography – Standard Level and Higher Level
History – Standard Level and Higher Level
Environmental Systems and Societies – Standard Level
Business Management – Standard Level and Higher Level

Group 4: EXPERIMENTAL SCIENCES
Biology – Standard Level and Higher Level
Chemistry – Standard Level and Higher Level
Physics – Standard Level and Higher Level
Environmental Systems and Societies) – Standard Level
Computer Science – Standard Level and Higher Level

Group 5 : MATHEMATICS
Mathematical Studies,
Mathematics Standard Level
Mathematics Higher Level

Group 6: THE ARTS any subject from groups 2,3,4:
Spanish- ab initio and Standard Level
German -ab initio and Standard Level
French -ab initio and Standard Level
History – Standard Level and Higher Level
Geography -Standard Level and Higher Level
Biology -Standard Level and Higher Level
Business Management- Standard Level and Higher Level
ESS- Standard Level
Chemistry -Standard Level and Higher Level
Physics -Standard Level and Higher Level
Computer science -Standard Level and Higher Level