DIPLOMA PROGRAMME

Program nauczania w ramach prestiżowego programu International Baccalaureate (IB) Diploma Programme przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 16 do 19 roku życia i obejmuje 3 i 4 klasę polskiego liceum.

Program IB składa się z poniższych grup przedmiotowych: język ojczysty, języki obce, przedmioty humanistyczne, przedmioty ścisłe, matematyka i sztuka (bądź przedmioty humanistyczne, ścisłe, języki obce). W klasie II uczniowie wybierają sześć przedmiotów, po jednym z każdej grupy przedmiotowej. 

Program IB rozwija uczniów nie tylko pod względem wiedzy, ale również osobowości, dzięki czemu uczeń staje się obywatelem świata XXI wieku. Uczeń IB, to uczeń:

 • wszechstronny                               
 • podejmujący ryzyko
 • otwarty                                           
 • odkrywczy
 • refleksyjny                                      
 • zbalansowany
 • myślący                                          
 • opiekuńczy
 • kierujący się zasadami                   
 • komunikatywny

Istota IB (Core)

Podstawa programowa w IB Diploma Programme zachęca uczniów do wykorzystywania zdobytej wiedzy w oparciu o 3 obszary: 

 • Extended Essay (EE), jest to pisana przez dwa semestry obowiązkowa praca badawcza. Podczas tego okresu uczeń współpracuje ze swoim promotorem. Extended Essay zachęca do rozwijania umiejętności badawczych, wnioskowania i analizy oraz uczy organizacji pracy i systematyczności.
 • Theory of Knowledge (TOK) ma na celu naukę podstaw epistemologii i krytycznego myślenia. Podczas zajęć z Teorii Wiedzy uczniowie wyrabiają w sobie umiejętność stawiania pytań, a także refleksyjną i krytyczną postawę wobec wszelkiej dostępnej wiedzy.
 • CAS (Creativity-Activity-Service) sprawia, że uczeń jest w stanie wszechstronnie rozwinąć swoją osobowość. CAS jest przeciwwagą dla nauki szkolnej. Program uwrażliwia uczniów na problemy współczesnego świata, a także promuje tolerancję, szacunek i zrozumienie dla tego co inne.

Zwieńczeniem programu IB jest Międzynarodowa Matura, która jest kluczem do najlepszych uniwersytetów, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

10 powodów, dla których warto wybrać program matury międzynarodowej

Program matury międzynarodowej – prezentacja