Katowice Model United Nations

W dniach 11- 13 stycznia odbyła się trzecia edycja Katowice Model United Nations czyli KATMUN, w trakcie której młodzież z całej Polski i kilkunastu krajów  dyskutuje na temat gorących tematów współczesnego świata wcielając się w role delegatów reprezentujących kilkadziesiąt państw z całego świata. Wydarzenie było ogromnym sukcesem i zyskało uznanie wśród  uczestników.  Uczniowie kolejnego rocznika IB już zaczynają przygotowania kolejnej edycji KATMUNa w 2019 roku.

 

Reklamy

Aplikacja na studia za granicą

Dobiegł końca długi i skomplikowany proces aplikacyjny na wyższe uczelnie za granicą. W październiku uczniowie naszej szkoły z klas 3a, 3d i 3e aplikowali na uczelnie amerykańskie oraz uniwersytety medyczne w Wielkiej Brytanii. Kandydaci przeszli pozytywnie rozmowy kwalifikacyjne, a dwoje spośród nich dostało ofertę studiów na Oxford University!

Do 15 stycznia można było ubiegać się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów. Największym zainteresowaniem cieszyły się politologia, business, prawo międzynarodowe, filologia oraz nauki ścisłe. Tegoroczni maturzyści dostali już propozycje podjęcia studiów we Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, a nawet w Chinach.

Życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym i trzymamy kciuki za pozostałe osoby, czekające wciąż na swoje oferty.

Duże podziękowania należą się nauczycielom, którzy nadzorują cały proces aplikacyjny – dołączając stosowne referencje dla każdego z kandydatów lub pełniąc funkcje School Counsellor.

II etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 2018

Z przyjemnością informujemy, że do drugiego etapu konkursu Discover Canada 2018  zakwalifikowały się następujące osoby:

  • z klasy 3a: Maja Lach
  • z klasy 2a:  Aleksandra Zawadzka
  • z klasy 1a: Julia Matuszczyk, Piotr Górka, Patryk Ciałon, Michalina Gałuszka oraz Aleksandra Rębisz, Zuzanna Wróbel, Jakub Wrona i Victoria Rzymełka

GRATULUJEMY !

Drugi etap odbędzie się na Wydziale Filologii Angielskiej w dniu 27 lutego 2018 r. Życzymy powodzenia!

Literatura a kulinaria

W dniu 28.09 grupa Polish A HL przygotowała dla klasy preIB smakowitą lekcję literatury.
Uczniowie mogli degustować różnorodne potrawy z różnych stron świata związane z lekturami omawianymi na zajęciach HL-a. Degustacja związana była z konkursem – skąd pochodzą prezentowane potrawy.
Wszyscy dobrze się bawili, więc nie pozostaje nic innego jak do prezentowanych zdjęć dopisać SMACZNEGO.

Ewa Bieganowska-Lipman
Maja Lach (zdjęcia)

Absolwentka IB na Oxfordzie!

Z ogromną radością informujemy, że Olga Duda – tegoroczna absolwentka klasy IB Diploma Programme uzyskała z Matury Międzynarodowej wyśmienity wynik 44 pkt, dzięki czemu od września będzie studiować chemię na Oxford University, UK.
Tak wysoki wynik uzyskuje tylko 0,26 % uczniów w IB w skali całego świata.
Serdecznie gratulujemy !!!

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w tym roku aż siedmiu absolwentów klasy IB z Matura Międzynarodową (3a) uzyskało wynik 40 pkt i więcej. Są to Olga Duda (44pkt), Teresa Łukawska (41pkt), Gustaw Szelka (41pkt), Karolina Szafranek (41 pkt), Michał Juras (40 pkt), Marta Krawczyk (40 pkt) i Katarzyna Lizończyk (40 pkt).
Wrota wszystkich uczelni w kraju i na świecie stoją przed nimi otworem.

Wizyta w CDiSM SUM

21 czerwca uczniowie grup z poszerzonym programem naucznia informatyki (2a i 2c) oraz grupa uczniów z klasy 1a zwiedzali Centrum Diagnostyki i Symulacji Medycznej ŚUM w Ligocie. Współpraca z uczelnią jest łatwiejsza i może być realizowana w szerokim zakresie dzięki zawartej umowie o współpracy. Również wizyty klas biologiczno – chemicznych w CDiSM ŚUM na stałe wpisały się w kalendarz naszego liceum. Dzięki tej wizycie uczniowie dowiedzieli się, jak duże znaczenie ma szeroko pojęta informatyka i nowoczesne technologie nie tylko w kształceniu przyszłych lekarzy, ale również w codziennej diagnostyce i leczeniu chorych.

Ekonomia społeczna

W dniu 21 czerwca 2017 drużyna w składzie: Barbara Komarek, Jakub Baran, Wojciech Kozakowski, Paweł Mastalerz i Jakub Wróbel (klasa 1a – pre-IB) pod opieką prof. Zofii Dembowskiej reprezentowała szkołę w Rozgrywkach Turniejowych Gry „Ekonomia Społeczna”, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Przyszli uczniowie Ekonomii w klasie IB zajęli zaszczytne drugie miejsce, wracając z konkursu z dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Serdecznie gratulujemy!