Wizyta w CDiSM SUM

21 czerwca uczniowie grup z poszerzonym programem naucznia informatyki (2a i 2c) oraz grupa uczniów z klasy 1a zwiedzali Centrum Diagnostyki i Symulacji Medycznej ŚUM w Ligocie. Współpraca z uczelnią jest łatwiejsza i może być realizowana w szerokim zakresie dzięki zawartej umowie o współpracy. Również wizyty klas biologiczno – chemicznych w CDiSM ŚUM na stałe wpisały się w kalendarz naszego liceum. Dzięki tej wizycie uczniowie dowiedzieli się, jak duże znaczenie ma szeroko pojęta informatyka i nowoczesne technologie nie tylko w kształceniu przyszłych lekarzy, ale również w codziennej diagnostyce i leczeniu chorych.

Ekonomia społeczna

W dniu 21 czerwca 2017 drużyna w składzie: Barbara Komarek, Jakub Baran, Wojciech Kozakowski, Paweł Mastalerz i Jakub Wróbel (klasa 1a – pre-IB) pod opieką prof. Zofii Dembowskiej reprezentowała szkołę w Rozgrywkach Turniejowych Gry „Ekonomia Społeczna”, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Przyszli uczniowie Ekonomii w klasie IB zajęli zaszczytne drugie miejsce, wracając z konkursu z dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Serdecznie gratulujemy!

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi klasa 1a (pre-IB) miała okazję uczestniczyć 21 kwietnia 2017 r. w jego obchodach w Parku Śląskim. Akcja obejmowała sadzenie nowych drzew oraz sprzątanie parku.

Międzynarodowy Dzień Geografa

W piątek 21 kwietnia 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbyły się obchody V Międzynarodowego Dnia Geografa pod hasłem „Zrozumieć Ziemię”. Uczestniczyła w nich grupa geograficzna z klasy 2a, pod opieką prof. Zofii Dembowskiej. W programie obchodów znalazły się wykłady, warsztaty dla uczniów, prelekcje i konkursy. Nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach z geocachingu, gleboznawstwa oraz dendrochronologii.

Kraje słowiańskie – warsztaty

W dniu 24 marca 2017 r. grupa geograficzna z klasy 2a wzięła udział w serii warsztatów i wykładów na temat krajów słowiańskich, organizowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. W ich trakcie uczniowie zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat tych krajów, z ich najciekawszymi zabytkami, kulturą jak również mieli możliwość nauczyć się podstawowych zwrotów, skosztować tradycyjnych specjałów, a także sprawdzić swoje umiejętności w zakresie tłumaczenia z języka słoweńskiego na język polski. Warsztaty prowadzone były przez lektorów i studentów języków: macedońskiego, serbskiego, chorwackiego, słoweńskiego, bułgarskiego, czeskiego oraz słowackiego. Uczniowie dowiedzieli się, jakie możliwości daje im studiowanie filologii słowiańskiej oraz jak najlepiej podróżować po Bałkanach, a także jak zadziwiająco różna od polskiej jest kultura naszych południowych sąsiadów: Czech i Słowacji.